• Poczta elektroniczna

  Pracownicza poczta e-mail jest dostępna pod adresem mail.pcz.pl. , które chcą korzystać z poczty elektronicznej powinny skonfigurować swoją skrzynkę według następującego schematu:
  SMTP mail.pcz.pl:465,
  IMAP mail.pcz.pl:993
  .
  Wnioski o założenie kont e-mail, zgodne z Regulaminem Pracy, należy składać w UCI.

 • WI-FI dla gości

  Sieć WI-FI dla gości jest dostępna po otrzymaniu od Uczelnianego Centrum Informatycznego tokenu czasowego umożliwiającego uzyskanie połączenia.
  Sieć jest dostępna dla komputerów i smartphone'ów. Celem uzyskania dostępu należy skontaktować się z UCI.
  SSID sieci: PCZTKN.
  Więcej informacji można uzyskać
  pod numerem telefonu 34 3250 250.

 • Pomoc techniczna

  Uczelniane Centrum Informatyczne w razie problemów technicznych wspiera użytkowników również telefonicznie. Sprawdź, jak najszybciej uzyskać pomoc w systemie helpdesk klikając w opcję "Pomoc techniczna".

  Administratorzy UCI pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 - 15:15.

Ostatnie aktualności

[COVID-19] Praca zdalna

13.10.2020

W związku z zaleceniami Rektora dot. pracy zdalnej w Politechnice Częstochowskiej, informujemy że Sekcja Uczelnianych Systemów Informatycznych UCI będzie w sposób rotacyjny świadczyć pracę zdalnie. W przypadku nieobecności wybranych pracowników w siedzibie PCz najlepszą formą kontaktu pozostaje adres e-mail lub specjalnie przygotowane na tę okoliczność numery telefonów: Michał Sołtysik – tel. 604 105 138 () Damian Kurasiński – tel. 510 979 200 () Oskar Respondek –[…]

[Ważne] Oświadczenie o zapoznaniu się z PBI

03.09.2020

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 356/2020 w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa informacji w systemach teleinformatycznych Politechniki Częstochowskiej, wszyscy użytkownicy systemów zobowiązani są do złożenia podpisanego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami PBI do Uczelnianego Centrum Informatycznego w terminie do 30 października 2020 roku. W przypadku niezłożenia dokumentów, dostępy do systemów będą blokowane.

Rozbudowa środowiska o nowe serwery.

13.07.2020

26-go czerwca 2020 r. zostało uruchomione nowe, zwirtualizowane środowisko oparte o serwery wyposażone w dwa procesory Intel(R) Xeon(R) Gold 6126 CPU @ 2.60GHz i 256 GB RAM każdy. Wirtualizacja oparta jest o wirtualizator VMware i zabezpieczone oprogramowaniem Veeam. Na nowej infrastrukturze zainstalowane zostanie środowisko wdrażane podczas realizacji projektu pn. pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej”, numer projektu: POWR.03.05.00-00-Z008/18  

USOS 6.5.2

06.03.2020

System USOS został zaktualizowany do wersji 6.5.2. Równocześnie zaktualizowane zostały równie: USOSJava, APD, USOSWeb oraz USOSApi. Przygotowana została również nowa wersja klienta systemu dla pracowników administracyjnych. Uwzględnia ona nową konfigurację DNS oraz ujednolica strukturę plików aktualizowanych z wykorzystaniem mechanizmu RSync na całej uczelni. W najbliższych dniach zostanie wykonana instalacja klienta u osób, które do tej pory go nie posiadały. W tym czasie należy posłużyć się dotychczasową metodą[…]

Szkolenie e-learningowe w zakresie bezpieczeństwa informacji w Politechnice Częstochowskiej.

17.01.2020

Pragniemy poinformować, że Kanclerz Politechniki Częstochowskiej w dniu 16 stycznia 2020 roku, wydał Polecenie nr 34/2020 w sprawie obowiązkowego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa informacji. W celu odbycia kursu należy wejść na stronę Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa informacji dla pracowników Politechniki Częstochowskiej, zapoznać się z treścią kursu a następnie przystąpić do Egzaminu końcowego. Osoby nie posiadające konta na platformie zobowiązane są do jego utworzenia. Rejestracja nowego konta. Przypominamy,[…]

USOS 6.5.1

19.11.2019

System USOS, aplikacje satelitarne oraz raporty zostały zaktualizowane do 6.5.1. Użytkownicy przed rozpoczęciem pracy proszeni są o uruchomienie skryptu aktualizującego wersję klienta, tj. USOS_RSYNC (AKTUALIZACJA_USOS).